BOM

Baltic Oil Management nodrošina ogļūdzeņražu meklēšanas, izpētes un ieguves darbus Baltijas jūras reģionā.

Strauji pieaugot pieprasījumam pēc ogļūdeņražu krājumiem, arvien biežāk izdevīgi apgūt iespējams arī neliela apjoma ieguves, kuru specifika atšķiras no liela apjoma naftas ieguves projektiem.

Kvalitātes un vides politika

Baltic Oil Management mērķis ir sabalansēt uzņēmuma īpašnieku, klientu, valsts pārstāvošo institūciju un vietējās sabiedrības intereses un prasības, ievērojot sekojošus principus:
· pakalpojuma atbilstība klientu prasībām,
· biznesa procesu vadības nepārtraukta pilnveidošana,
· personāla spēju un snieguma uzlabošana,
· saistošo reglamentējošo dokumentu prasību apzināšana un ievērošana,
· darbības ietekmes, jo īpaši vides piesārņojuma, dažādu emisiju un atkritumu samazināšana uz apkārtējo vidi.